Apdrošināšana

Pārvadātāja atbildību par bojājumiem starptautiska pārvadājuma laikā nosaka Ženēvas 1956. gada 19. maija Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR). Mūsu atbildība, kas izriet no šīs konvencijas, katram starptautiskam pārvadājumam, ko veicam, ir apdrošināta ar limitu 1 200 000,- EUR gadā, bet ne vairāk kā 600 000,- EUR par vienu negadījumu.

 

Ne katrs bojājums, kas rodas pārvadājuma laikā uzskatāms par pārvadātāja atbildību CMR konvencijas izpratnē. Piemēram, konvencija paredz, ka Pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības, ja kravas bojājums radies kravas īpašību dēļ vai dēļ apstākļiem, no kuriem pārvadātājs nevarēja izvairīties un kuru sekas viņš nebija spējīgs novērst.

 

Papildus minētajam CMR konvencija nosaka pārvadātāja atbildības limitu – 8,33 SDR (Speciālās aizņēmuma tiesības), jeb aptuveni 10,- EUR par kravas kilogramu. Piemēram, pārvadājot VW Golf ar masu 1205 kg, pārvadātāja atbildība par tā bojājumiem vai pilnīgu bojāeju nepārsniegs 12628,40 EUR.

 

Ievērojot minēto, mēs sniedzam iespēju mūsu klientiem iegādāties papildus kravas apdrošināšanu (CARGO), kas visos gadījumos segs ar kravas bojājumiem saistītos zaudējumus – arī tad, ja kravas bojājums nebūs saistīts ar pārvadātāja atbildību vai arī tas pārsniegs pārvadātāja atbildības limitu. Polises pašrisks sastāda 500,- EUR un jāmaksā tikai gadījumos, kad kravas bojājums nebūs saistīts ar pārvadātāja atbildību. Polises cenu katram konkrētajam pārvadājumam aprēķinās mūsu menedžeri.