Braukšanas datu reģistrēšana un tahogrāfu nozīme, veicot pārvadājumus

Lai autovadītājs justos droši uz ceļa, ir svarīgi, ka viņa un citu ceļu satiksmes dalībnieku vadītie transportlīdzekļi ir labā tehniskā stāvoklī un atbilst mūsdienu drošības standartiem. Taču, lai veiktu pārvadājumus komerciāli, ir vēl kāda būtiska nianse. Veicot kravu un pasažieru pārvadājumus, Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti nosaka, ka transportlīdzeklim ir jābūt aprīkotam ar tahogrāfu.

Kas ir tahogrāfs un kam tas nepieciešams?

Tahogrāfs ir ierīce, kas paredzēta transportlīdzekļu vadītāju darbību un braukšanas datu reģistrēšanai. Šie dati ir svarīgi gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm, kuras veic uzraudzību un pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajiem tiesību aktiem un drošības standartiem.

Tas ir ļoti svarīgs rīks, lai nodrošinātu, ka autovadītāji savu darbu veic godprātīgi, jo tas spēj nodrošināt precīzu un pārbaudāmu informāciju par braukšanas laiku, atpūtas periodiem un citiem svarīgiem faktoriem, kas ir nozīmīgi drošībai uz ceļa. Tas sevišķi attiecas uz šoferiem, kuri veic garus pārvadājumus, jo tahogrāfs brīdina par braukšanas laiku un noguruma stāvokļa ietekmi, kas var radīt bīstamas situācijas uz ceļiem.

Tahogrāfu pirmsākumi un datu reģistrācijas attīstība

Braukšanas datu reģistrēšana transporta nozarē ir ļoti svarīga jau vairākus gadsimtus. Tahogrāfu pirmsākumi meklējami 19. gadsimta vidū, kad tie tika ieviesti vilcieniem, lai reģistrētu datus par braukšanas ātruma pārsniegšanu un citiem pārkāpumiem. Salīdzinoši nesenā pagātnē, 1952. gadā, Vācija noteica, ka 7,5 tonnu un vairāk smagiem transportlīdzekļiem ir jāizmanto tahogrāfs, bet no 1986. gadā tas ir obligāts visā ES.

Pastāv dažādas tahogrāfu paaudzes, sākot no sākotnējiem analoga diska ierakstītājiem līdz modernajiem – digitālajiem un viedajiem tahogrāfiem. Analogajos tahogrāfos tika izmantots disks, un tas bija pirmais tahogrāfu posms, ko ieviesa ES. Līdz 2006. gadam tie tika izmantoti kā vienīgais veids, lai reģistrētu autovadītāju darbības. Pēc tam tika ieviesti digitālie tahogrāfi, kas ievērojami apgrūtināja iejaukšanos, nosūtot signālus šifrētā veidā. Ieviešot digitālos tahogrāfus, tika sasniegts vēl lielāks precizitātes un drošības līmenis.

Viedie tahogrāfi un šī brīža nosacījumi

Autotransporta direkcija (ATD) informē, ka jaunā regula, kas nosaka tahogrāfu izmantošanu, paredz, ka jauniem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 2023. gada 20. augusta, ir jābūt aprīkotiem ar otrās paaudzes otrās versijas viedo tahogrāfu (G2V2), kā arī pēc minētā datuma ES dalībvalstīm ir jānodrošina digitālā tahogrāfa G2V2 karšu izsniegšana. 

VSIA ATD sabiedrisko attiecību vadītājs Viktors Zaķis norāda: “Šobrīd jau ir uzsākta viedā tahogrāfa jaunās versijas ieviešana un G2V2 karšu izsniegšana. Vienlaicīgi ATD norāda, ka saņemtās iepriekšējās versijas digitālā tahogrāfa kartes ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām un to nomaiņa nav obligāta.”

Viņš atzīmē, ka ņemot vērā to, ka starptautiskajos pārvadājumos vecā tipa tahogrāfu nomaiņa uz jauno G2V2 ir obligāta prasība un aicina tahogrāfa nomaiņu veikt savlaicīgi un neatlikt to uz pēdējo brīdi. 

“Transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar analogo un digitālo tahogrāfu (transportlīdzekļa pirmā reģistrācija vai tahogrāfa pirmā aktivizācija līdz 2019. gada 14. jūnijam) un tiek izmantoti starptautiskos autopārvadājumos, līdz 2024. gada 31. decembrim ir jāveic tahogrāfu nomaiņa uz viedo tahogrāfu G2V2. Savukārt transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar viedo tahogrāfu (transportlīdzekļa pirmā reģistrācija no 2019. gada 15. jūnija līdz 2023. gada 20. augustam), un tiek izmantoti starptautiskos autopārvadājumos, līdz 2025. gada 19. augustam ir jāveic tahogrāfu nomaiņa uz viedo tahogrāfu G2V2”,  skaidro Viktors Zaķis.*

Izmaiņas normatīvajos aktos

Šobrīd Latvijā un citās ES valstīs spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka tahogrāfi jāizmanto transportlīdzekļos, veicot kravu pārvadājumus, kuru maksimālā pieļaujamā pilnā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 3.5 tonnas. Taču no 2026. gada 1. jūlija visiem autovadītājiem, kas veic starptautiskos vai kabotāžas pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 2,5 tonnas, ir jāreģistrē darba un atpūtas laikposmi, izmantojot tahogrāfu.

*https://www.atd.lv/lv/jaunumi/atd-uzs%C4%81k-vied%C4%81-tahogr%C4%81fa-jaun%C4%81s-versijas-ievie%C5%A1anu-un-aicina-komersantus-nomai%C5%86u-neatlikt