Ceļa negadījumos, kuros iesaistītas kravas automašīnas, būtisks iemesls ir aklās zonas

Aklās zonas ir vietas, kur kravas automašīnas vadītājs neredz citus transportlīdzekļus. Lai arī kravas automašīnu vadītāji atrodas augstāk no zemes, salīdzinot ar vieglo automašīnu vadītājiem, redzesloks tiek bloķēts vairākās zonās.

Kravas automašīnām ir trīs galvenās aklās zonas:

  • Sānu aklās zonas – autovedēju piekabēm, milzīgā izmēra un augstuma dēļ, griežoties veidojās pilnīga nepārskatāma aklā zona. Labās puses aklā zona salīdzinot ar kreisās puses aklo zonu, tiek uzskatīta par krietni bīstamāku.
  • Priekšējā aklā zona –lielākoties negadījumi šajā zonā notiek, kad vieglā automašīna veic asu manevru vai vēlu uzsāk kustību atrodoties kravas automašīnas priekšpusē. Vieglā automašīna burtiski pazūd no kravas automašīnas vadītāja redzesloka paslēpjoties aiz paneļa.
  • Aizmugurējā aklā zona – vieglo automašīnu vadītājiem galvenokārt jāņem vērā fakts, ka kravas automašīnu vadītājiem nav atpakaļskata spoguļi. Proti, lai pārbaudītu apkārtējo satiksmi, vadītājiem jāpaļaujas uz sānu spoguļiem.

Padomi, kā kravas automašīnu vadītājiem izvairīties no negadījumiem, kas saistīti ar aklajām zonām:

  • Spoguļu un sēdekļa optimāla regulēšana. It īpaši, ja tiek mainītas automašīnas, vai ar vienu auto brauc vairāki autovadītāji. Mūsdienas lielākoties automašīnas ir aprīkota ar sēdekļa pozīcijas saglabāšanas funkciju.
  • “Vingrošana” pie stūres. Kakla un ķermeņa grozīšana pastiprināti vērojot apkārtni, tādējādi samazinot aklo zonu.
  • Papildus speciālo spoguļu elementu pielikšana, neaizsedzot pamata skatu.
  • Navigācijas, ceļu apmaksas kastīšu un telefona izvietošana tā, lai netiktu aizsegts skats.
  • Ziemas laikā neuzsākt kustību, kamēr nav pilnībā atkusuši vai notīrīti logi. Tai skaitā vējstikls, labās puses nenotīrītā daļa. Kā arī tām automašīnām, kurām notīrīt papildus kameru objektīvus.

Savukārt, Francija kravas automašīnu aklo zonu izraisītajām avārijām vēlas pievērst lielāku vērību. Tādēļ, ar 2021. gada 1. janvāri, visiem smagajiem transportlīdzekļiem (gan kravas transportlīdzekļiem, gan pasažieru transportlīdzekļiem), kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas, jābūt aprīkotiem ar dzeltenajām zīmēm, kuras informē citus satiksmes dalībniekus par sava transportlīdzekļa aklajām zonām. Tādējādi Francijas valdība centīsies samazināt negadījumu skaitu uz ceļiem.