Kurbads “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021” sesto gadu pēc kārtas

2021. gada nogalē apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) un Satiksmes ministrijas konkurss “Drošākais uzņēmuma autoparks 2021″ jau devīto reizi pulcēja (šoreiz gan atkal attālināti) visefektīvāk un atbildīgāk pārvaldīto uzņēmumu autoparku pārstāvjus, lai kopīgi izvērtētu aktuālās norises komerctransporta jomā un atskatītos uz paveikto katram savā “dārziņā”, saņemot ekspertu sniegto vērtējumu autoparkam.

Konkursa organizatori ir ārkārtīgi priecīgi un lepni, ka konkursantu skaits gadu no gada ir stabili augsts, un katru gadu var redzēt gan ilggadējus dalībniekus, kuri autoparka sakārtotības un atbildības līmeņa ziņā var kalpot par piemēru citiem, gan jaunus konkursantus, kuri tiecas gūt neatkarīgu skatījumu uz savu autoparku, ekspertu ieteikumus un jaunas idejas uzlabojumiem.

Kā 2021. gada konkursa tēma tika izvēlēta ļoti sāpīga problemātika, kas tieši vai netieši skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju un ļoti trāpīgi spēj raksturot arī uzņēmuma autoparka pārvaldību – tie ir ceļu satiksmes negadījumi, to prevencija un vadība. Diemžēl, neskatoties uz progresu divdesmit gadu garumā, braukt pa Latvijas ceļiem salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm joprojām ir bīstamāk. Taču konkursa “Drošākais uzņēmuma autoparks” organizatori redz arī pozitīvu tendenci – uzņēmumi, ar ko tie saskārās konkursa ietvaros, apzinās šo problemātiku un ir gatavi sniegt pievienoto vērtību “melnās” statistikas mazināšanā.

Konkursa dalībnieku sniegums gadu no gada uzlabojas. Vērtēšanas procesā varēja redzēt, ka jaunākiem transportlīdzekļiem uzņēmumu autoparkos arvien pieaug papildu drošības aprīkojuma līmenis. Protams, īpaši jāuzteic tie uzņēmumi, kuri pievērš papildu uzmanību ilgtspējas jautājumiem un rūpējas par to, lai “zaļāks” kļūtu ne tikai autoparks, bet arī darbinieku domāšanas veids.

Šogad pavisam apbalvoti 29 uzņēmumu, valsts un pašvaldību autoparki, kas, aktīvi un atbildīgi iesaistoties ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, savā ikdienas darbībā vislabāk spēj līdzsvarot visus ceļu satiksmes drošības komponentus – Auto, Biznesu, Cilvēku.

Organizējot konkursu, organizatori vēlas radīt transporta nozares domubiedru grupu, kas vismaz reizi gadā satiekas ar kopīgu mērķi: dalīties zināšanās un labajā praksē, kopā padarot Latvijas ceļus drošākus un darba vidi transporta nozarē – tīkamāku un iesaistošāku. 

 

“Iegūtā balva ir kā papildus garants tam, ka mēs protam saglabāt savu darba kvalitāti. Mēs spējam nodrošināt klientam pakalpojumu augstākajā līmenī, tieši ievērojot arī visas drošas autoparka pārvaldīšanas nianses. Tas viss sākas tieši ar darbinieku – mūsu galveno vērtību. Apmācību process, lai veiktu drošu un veiksmīgu kravas pārvadājumu, ir tas, kas ieliek arī pamatus visam pārējam, procesā iesaistītajiem.

Viss turpinās ar tehnisko autoparka nodrošinājumu – to, cik operatīvi un arī kvalitatīvi mēs to uzturam, sekojam līdzi laikam. Dinamika ir viena lieta, tomēr tai ir jābūt pamatotai, adekvātai, nepalaižot garām svarīgos elementus. Skaidrs, ka arī lielu lomu ieņem tieši uzņēmuma reaģēšana un izstrādātā darbības politika attiecībā uz negadījumiem, to pārraudzību un vadību. Katrs no mūsu uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem ir iesaistīts šajā procesā un sniedz savu unikālo pienesumu, lai to uzlabotu (izstrādāta rokasgrāmata, papildus noteikumi, informācijas aprite par dažādām izmaiņām saistībā ar covid utt.).

Kā arī tas, ka jau atkārtoti esam saglabājuši šo zelta kategoriju, tas vien jau ir pagodinājumus. Tas mums ļauj saprast, ka svarīgi ir ne tikai sasniegt šo zelta kategoriju, bet drīzāk – noturēt sasniegto līmeni,” atzīmē Kurbads uzņēmuma personāldaļas vadītāja Sintija Bērziņa.

 

Kurbads autovedēju servisa vadītājs Ivars Čiblis: “Tas, ka Kurbads ieguva šo balvu nozīmē, ka pie mums nepārtraukti tiek domāts gan par tehniskajiem gan procesuālajiem jautājumiem parka pārvaldībā. Tas nozīmē, ka tiek darīts viss, lai gan autovadītājs, gan apkārtējie justos droši uz ceļa. Izveidota sistēma, kas nepārtraukti tam seko. Tas ļauj analizēt kā izskatamies salīdzinot ar citiem. Vērojam, ko var aizgūt no citem un ko var uzlabot. Konkursā varējām gūt vērtīgu skatu no malas. Saņemām arī rekomendācijas, ko vēl var uzlabot.

Šogad bija pastiprnāti vērsta uzmanība uz ekoloģiskajiem un vides aizsardzības jautājumiem, un konkursā pirmoreiz izskanēja tāds jēdziens, kā uzņēmuma ilgtspēja, par ko tiek domāts Kurbads un Ko uzņēmumu grupā.”

 

Noslēgumā ar lepnumu citējam žūrijas komentāru: “Apsveicam ar godam pelnīto zelta novērtējumu konkursā, uzrādot lielisku rezultātu — tādu, kas kalpo par paraugu visai starptautisko kravu pārvadātāju kategorijai! Ne velti — žūrijas locekļi, lūgti izcelt lietas, ko Kurbads autoparks dara labāk par citiem, atbildējuši pavisam lakoniski, sakot “visas!””

Paldies apdrošināšanas sabiedrībai BALTA un Satiksmes ministrijai! Kurbads uzņēmums turpinās veikt uzlabojumus, lai veicinātu zaļāku un drošāku nākotni, un turpinās aicināt citus sekot šim piemēram.