Jūnija apskats!

Kurbadam šis bijis īpašs un notikumiem pilns mēnesis, tika noslēgta sadarbība ar organizāciju Your Move, kura palīdz atrast darbu šeit tiem Latvijas pilsoņiem , kuri dzīvo ārzemēs, bet gribētu atgriezties.

Sākotnēji Your Move bija skeptiski par sadarbību ar mums, jo šofera darbam Latvijā ir slikta slava, taču mājīgā atmosfēra un apmierinātie šoferi lika mainīt viņu domas. Mūsu kompānijai svarīgākā ir darbinieka labsajūta, tāpēc izveidojās šī jaunā un cerams ilgstošā sadarbība.

15. jūnija pēcpusdiena nebija parasta darba diena Kurbadā, tajā dienā visa Kurbads un DBC komanda ar savām ģimenēm svinēja laiku pirms saulgriežiem un iesoļošanu pieaugošā mēnesī, lai iesāktos darbus spētu darīt vēl aktīvāk un ražīgāk. Šis pasākums neiztika bez dažādiem rituāliem un aktivitātēm kā cirvja mešanas un loka šaušanas sacensības, lāpu darināšanas,vainagu pīšana, kuras notika muzikantu Kristiānas un Ērika un folkloristes ineses Krūmiņas pavadībā.

Šis pasākums nenotika tik pirmo reizi vien, šī ir tradīcija, ko mēs atkārtojam katru gadu

24. jūnijā Kurbads autovedēju flotē tika iesvētīts jaunais, #95 autovedējs, rotāts ar seno spēka zīmi – saules ratu! Dizaina autors šim autovedējam bija Alfreds Paulausks. Šī zīme latviešu mitoloģijā simbolizē bezgalību un  ir saistīta ar laika un dzīves ritējumu, kas paskaidro Kurbads dabu, jo mūsu darbs ir saistīts ar pieredzi, ko iegūstam ik dienu, un ceļu, kurš nekad nebeidzas un iet tikai uz priekšu.

Vēlam jaunajam 95. autovedēja šoferim Jānim Kārkliņam veiksmi un darbu kā neaizmirstamu piedzīvojumu.