Klajā nācis jauns Fransuā Vijona dzejas izdevums latviešu valodā

Klajā nācis jauns izcilā vēlo viduslaiku un agrīnās renesanses pārstāvja – franču dzejas novatora Fransuā Vijona  dzejas izdevums latviešu valodā. Vērienīgo projektu finansē automašīnu transporta un loģistikas kompānija Kurbads un Pikānu ģimene, kurai šī ir pirmā izdotā grāmata.

Izdevumā iekļautas starptautisku atzinību guvušās Lilijas Dineres ilustrācijas. Līdztekus jau 1987. gada pirmizdevumā publicētajiem Cecīlijas Dineres izcilajiem atdzejojumiem no senfranču valodas, kas nu redzami jaunā akadēmiskā sakārtojumā, tagad latviski pirmo reizi Dena Dimiņa atdzejojumā publicētas arī Franku-latīņu balāde un vienpadsmit balādes žargonā, kur līdzās atdzejai lasāms arī senfranču oriģināls. Uzrakstīts jauns pēcvārds, sniegts pārskats par vēstures notikumiem ap dzejnieka dzīves laiku. Seno tekstu cienītājus iepriecinās no senfranču un latīņu valodas tulkoti arhīva materiāli un jauni izvērsti komentāri visiem tekstiem. Jelgavas tipogrāfijā iespiestajai grāmatai pievienots disks –  piecpadsmit Haralda Sīmaņa dziesmas ar Vijona tekstiem.

Pirms vairāk kā trīsdesmit gadiem pirmais Fransuā Vijona dzejas grāmatas izdevums (1987) ar Cecīlijas Dineres atdzejojumiem latviešu valodā bija nozīmīgs kultūras notikums. Tas ieguva plašu lasītāju un literatūrzinātnieku atzinību. Īpašu skanējumu Vijons ieguva dziesminieka Haralda Sīmaņa radītajā dziesmu ciklā “Es strauta malā slāpēs eju bojā un ugunskura tuvumā man salst…” Tagad lasītāji ir sagaidījuši jaunu, būtiski papildinātu, vizuāli krāšņu, mūsdienu poligrāfijas iespējām atbilstošu Vijona dzejas grāmatas izdevumu un tajā iekļauto Haralda Sīmaņa muzikālo ciklu “Fransuā Vijona balādes”.

Pieci gadu simteņi, kuri mūs šķir no parīzieša Vijona, nav spējuši atvēsināt dziļi cilvēcīgo jūtu silto elpu, kas strāvo no viņa vārsmām. Ar mums runā dzīvs cilvēks, viņš vaļsirdīgi stāsta par sevi un citiem, par savu laiku, par mīlestību un nāvi, par savām ciešanām un naidu. Dzejnieka vārsmas lasot, pārņem savāda tuvības izjūta – šķiet, ka tālā gadsimta cilvēks ir tepat blakus un stāsta par nežēlīgām pārestībām, skaudrām ciešanām un kaislām alkām. Šī intīmā uzticēšanās lasītājam ievadījusi viņu nemirstībā.

No 30. septembra līdz 14. oktobrim galerijā Birkenfelds (viesnīcas Hotel Roma 4. stāvā, Kaļķu ielā 28) būs iespējams apskatīt izstādi, kurā apkopoti Lilijas Dineres ilustrāciju oriģināli. Sākot ar 27. septembri, grāmatu iespējams iegādāties grāmatnīcā ”Robert’s Books” Dzirnavu ielā 51 un internetā- Fransuā Vijons. Dzeja Facebook lapā.

Decembrī tiks atzīmēta dzejnieces, rakstnieces un tulkotājas Cecīlijas Dineres simtgade. Izdevuma atbalstītāji- Pikānu ģimene, Kurbads un Valsts Kultūrkapitāla fonds.