Kurbada darbinieki pārrunā aktualitātes nozarē

Ik ceturksni, Kurbada darbinieki, atvēl pēcpusdienu, lai tiktos un pārrunātu transporta nozares, personāla motivēšanas un uzņēmuma iekšējās aktualitātes.

Aizvadītajā tikšanās reizē Sintija Bērziņa, personāla vadītājas asistente, iepazīstināja ar darba videi pielāgoto A. Maslova piramīdu. Proti, kā tā ir saistīta ar darbinieku motivācijas psiholoģiju.
Pašā darbinieku vajadzību pamatā ir izdzīvošanas pamatvajadzība. Tā iekļauj darba vietu kā tādu, atalgojumu par paveikto, kā rezultātā darbinieks var apmaksāt rēķinus un gūt finansiālu neatkarības sajūtu.
Tālāk seko drošība, darbiniekam jājūtas drošam par savu vietu uzņēmumā, par to, ka ir darbs.
Piederības sajūtu rada darba kolektīvs, ik katram ir jājūtas kā daļai no komandas, posmam mehānismā no kaut kā lielāka.
Atzinība iet roku rokā ar piederību. Darbiniekam ir jājūtas vajadzīgam un svarīgam uzņēmumā notiekošajos procesos.
Darbinieku motivācijas piramīdas augšgalā atrodas pašīstenošanās jeb pašizpausme. Lielākajai daļai darbinieku ir savas iekšējās ambīcijas, vēlmes, mērķi, kurus vēlās sasniegt. Vēlas kāpt vēl augstāk un sasniegt arvien jaunas virsotnes.

Pārrunājām un analizējām Kurbada darbiniekus, katrs pats sevi un viens otru. Kurā no posmiem esam, kas vēl ir priekšā un kur negribētu būt. Kopumā secinājām, ka veselīga paškritika un pašanalīze palīdz nostāties uz zemes un novērtēt to, kas ir apkārt.