Kurbads darbinieks iegūst jaunas zināšanas un prasmes Spānijā

10.02.2012

Kurbads pirmspārdošanas un sagatavošanas daļas vadītājs Māris Kučinskis janvāra nogalē, vienā no vadošajiem Eiropas apmācību centriem „Learn PDR Secrets”, Spānijā, Granadā ieguva teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kursos „Paintless Dent Repair” – virsbūvju defektu tehniskā novēršana.

Kursos apgūtās zināšanas sniedz neatsveramu ieguvumu gan Kurbads pirmspārdošanas un sagatavošanas daļai, gan klientam, jo jauniegūtās prasmes dod iespēju veikt operatīvu automašīnu virsbūves remontdarbu izpildi (iztaisnot buktes, novērst defektus), neizmantojot krāsošanas darbus, tādejādi saglabājot auto oriģinālo krāsojumu.