Kurbads turpina apmācīt autovadītājus darbā ar autovedēju n

Automašīnu transporta un loģistikas kompānijas “Kurbads” licence apmācībām “Darbs ar autovedēju”, kas pirmoreiz tika izsniegta 2013. gada oktobrī, ir pagarināta vēl uz diviem gadiem. Profesionāli un kompetenti instruktori ir gatavi apmācīt kravas automašīnu vadītājus autovedēja nianšu apgūšanā. 

Kopš 2013. gada rudens ir noslēgti 64 apmācību līgumi. 23 kravas auto vadītāji pēc apmācībām turpina strādāt loģistikas uzņēmumā.

Programmu ir izstrādājis uzņēmuma autovadītāju kvalitātes vadītājs Anatolijs Vasiļjevs, ilggadējs “Kurbads” autovadītājs ar 43 gadu pieredzi, kurš šobrīd arī veic jauno autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību.

“Autovedēja vadītāja darbs prasa papildu atbildību un ir specifisks niansēs, ar ko esam gatavi iepazīstināt potenciālos “Kurbads” darbiniekus.”

Atļauja apmācīt jaunos autovadītājus darbā ar autovedējiem pamatota ar atbilstošām telpām, tehniku un teritoriju, kā arī apmācību programmu, kas sevi sekmīgi ir pierādījusi praksē, kopš tās licencēšanas. 

Licenci izsniedza Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas ietvaros.