Mārtiņam 15 gadi Kurbadā

Jūnija mēnesi noslēdzām ar nozīmīgu darba jubileju. Sveicām Mārtiņu Eglīti, Porsche un BMW loģistikas vadītāju, par ieguldīto darbu 15 gadu garumā Kurbadā.
“Cilvēki runā, ka dzīvē kaut kas ir jāmaina sasniedzot 33 gadu vecumu, mans pārmaiņu vecums bija 38 gadi. Uz pārrunām atnācu tieši savā dzimšanas dienā, 24. maijā, nodomāju, ka tā ir zīme un lēmumu par darba vietas maiņu pieņēmu ātri. Nenožēloju,” atceras Mārtiņš.
“Es sevi pieskaitu pie konservatīvajiem, tādēļ arī darba vietas nemainu kā cimdu pārus.
Kurbads ir kā liela ģimene, kurā ir nemitīga kustība un izaugsme. Kurbadam šogad apritēs 26 gadi, savukārt, man Kurbadā – piecpadsmit! Domāju, ka tajā kāds Kurbads ir tagad, ir arī mans ieguldījums.”
Sveicam Mārtiņu darba jubilejā!