Toms Hartmanis absolvē ECG loģistikas akadēmiju

Toms Hartmanis, automašīnu transporta uzņēmuma “Kurbads” loģistikas speciālists Baltijas valstīs, ir absolvējis Eiropas automašīnu loģistikas uzņēmumu asociācijas (ECG) Akadēmiju, iegūstot sertifikātu automobiļu loģistikas menedžmentā.

ECG Akadēmija ir Eiropā vienīgā šāda veida mācību iestāde, kas sniedz ieskatu automašīnu loģistikas funkciju un procesu būtiskākajos aspektos. Dažādu situāciju analīze, pieredzes apmaiņa un praktiskās nodarbības dažādos loģistikas centros Eiropā nodrošina augstākās kvalitātes nozares speciālistu sagatavošanu.

“Uzskatu, ka vissvarīgākais šajās apmācībās ir iegūtie kontakti un praktiskā pieredze dažādās rūpnīcās, ostās un noliktavās. Apzinātas automašīnu loģistikas procesa daudzās šķautnes,” stāsta Toms Hartmanis. “Piecos dažādos apmācību moduļos ir iegūta milzīga zināšanu bagāža, kas jau tagad tiek likta lietā loģistikas procesos.”

ECG Akadēmija sastāv no pieciem apmācību moduļiem ar vismaz 24 lekciju dienām, kas ir apvienotas ar intensīvu darbu praksē. Piektajā apmācību modulī studentiem ir jākārto eksāmeni mutiski un rakstiski, kā arī jāaizstāv kursa darbs. Šis bija desmitais ECG Akadēmijas kurss, kurā Toms Hartmanis bija vienīgais pārstāvis no Baltijas valstīm, Somijas un Zviedrijas.

ECG Valde ir nodibinājusi Akadēmiju, lai palīdzētu asociācijas biedriem piedāvāt augstākos kvalitātes standartus saviem klientiem. Jauno loģistikas profesionāļu zināšanas un prasmes ir ļoti svarīgas specializētās automašīnu transporta nozares nākotnei.