Transporta nozares seminārā uzsver globālo tirgu un jaunās tehnoloģijas

31. oktobrī Rīgā notika “BiSMART” organizētais transporta nozares seminārs, kurā eksperti uzsvēra mūsdienu globālā tirgus iespējas un moderno tehnoloģiju nozīmi nozares attīstībā.

Semināru atklāja Normunds Krūmiņš, Latvijas Loģistikas Asociācijas Valdes priekšsēdētājs, kurš uzsvēra, ka mūsdienās preču transportam vairs nav reģionālu ierobežojumu, ka preces ražošana, komplektēšana un pārdošana var notikt dažādos kontinentos – tur, kur pasūtītājam attiecīgo procesu veikt ir ekonomiski visizdevīgāk. Līdz ar to paveras plašas iespējas transporta uzņēmumiem.

Krūmiņa kungs prezentācijā pastiprinātu uzmanību veltīja arī E-komercijas plašajām iespējām. Šobrīd mērķa tirgus pirkumiem internetā ir visa pasaule. Piegāžu ātrums palielinās, bet cenas samazinās, turklāt ir būtisks pieaugums mazo sūtījumu segmentā. Globālās tendences liecina, ka klients arvien vairāk virza piegādes ķēdi. Lai spētu apmierināt augošās klientu vajadzības, būs nepieciešama dažādu IT, CRM, ERP u.c. sistēmu savstarpēja savienošana.

Autonomais transports vairs nav papildu bonuss nepārskatāmā nākotnē, tas ir kļuvis par absolūtu nepieciešamību, jo, piemēram, Lielbritānijā šobrīd trūkst vismaz 10000 kravas automašīnu vadītāju, milzīgs deficīts ir arī Vācijā. Līdzīga situācija ir arī Latvijā, kur “Kurbads” arī izjūt šo problēmu ikdienā – jauni cilvēki nevēlas kļūt par kravas auto vadītājiem, līdz ar to talkā nāks tehnoloģijas. Jau šobrīd lielie kravas auto ražotāji un arī Tesla testē bezpilota sistēmas. Šobrīd lielākais šķērslis autonomajiem transportlīdzekļiem ir juridiskie jautājumi.

Igors Kabaškins, Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas prezidents, ilustrēja, kā mainījusies pasaules ekonomika pēdējo gadu laikā – lai arī Ziemeļamerikā šobrīd ir vislielākā izaugsme un labvēlīgākā vide biznesam, tomēr ekonomikas smaguma centrs aizvien vairāk virzās uz Ķīnas pusi, tāpēc jāmeklē risinājumi šī tirgus apgūšanai.

Ģirts Bramans, “Rail Baltica” projekta vadītājs Latvijā īsumā iepazīstināja ar šo projektu, nodēvējot to par mūsu paaudzes lielāko projektu Latvijā. Projekta mērķi: ilgtspējīga valsts ekonomika ar daudzpusīgu attīstību, izveidot un uzlabot kravu un pasažieru plūsmu Ziemeļu-dienvidu virzienā, kā arī kravu plūsmu papildināšana Austrumu-rietumu virzienā.  

No “Kurbads” skatupunkta pagaidām ir grūti prognozēt, kā “Rail Baltica” varētu mainīt vai ietekmēt automašīna transporta pakalpojumus Ziemeļeiropā, tomēr ir skaidrs, ka Eiropas tirgus ir atvērts visiem un ar augstu pakalpojumu kvalitāti ir iespējams konkurēt.