ISO 9001:2009 kvaliteedistandardi sertifitseerimine Kurbadsis

Kurbadsi territooriumil toimus kvaliteedijuhtimissüsteemi audit, mida viis läbi testimis-, kontrollimis- ja sertifitseerimisettevõte Bureau Veritas. Pärast kontrollimist järeldas sertifitseerimisettevõte, et transpordiettevõte Kurbads täidab igapäevaselt kõiki kvaliteedijuhtimissüsteeme ja on välja teeninud viiendat aastat järjest LVS EN ISO 9001:2009 sertifikaadi. 

Kurbads sai ISO 9001:2009 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi esimest korda 2010. aasta märtsis ja alates sellest on Bureau Veritas iga aasta saanud kinnitust ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemi standarditele vastavuse kohta.

Koostades ja sertifitseerides kvaliteedijuhtimissüsteemi, määrab organisatsioon tööprotsessid, mida on vaja klientide nõuetele vastavate teenuste ja toodete tagamiseks.  

Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat näitab, et ettevõttes on kindel kord, mille alusel täidetakse kliendi soove, alustades tellimuse esitamisest ja lõpetades selle täitmisega.

Kurbadsi personalijuht Lāsma Pikāne tõdeb, et „audiitorettevõtte läbiviidud testid on aastate jooksul ettevõtte tulemusi parandanud. Me arvestame soovitustega, et suudaksime aastast aastasse klientidele pakkuda aina kõrgemat kvaliteeti.“

Audiitor Sarmīte Zeltnere täheldas eriti laotööde korrastatust ja nentis, et kvaliteedisüsteem on heal tasemel.

Ettevõte Bureau Veritas asutati 1828. aastal. See on maailmas laialdaselt tunnustatud sertifitseerimisorganisatsioon, mis pakub kvaliteetseid teenuseid kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja ohutuse ning sotsiaalse vastutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimiseks ning aitab klientidel täita kasvavaid nõudeid.