Kurbads saņem A līmeņa novērtējumu nodokļu reitinga sistēmā

Kurbads saņem A līmeņa novērtējumu nodokļu reitinga sistēmā

Valsts ieņēmumu dienests ir izveidojis jaunu nodokļu maksātāju reitinga sistēmu. Ikviens uzņēmums savā EDS profilā redz savu reitingu un tā skaidrojumu.

Kā informē VID – nodokļu maksātāja reitings ir informatīvs rīks, bet tas stiprina izpratni par godīgu uzņēmējdarbību, kā arī motivē un atbalsta uzņēmējus, tādējādi mazinot ēnu ekonomiku.

Kopumā reitingu veido sešas datu kopas – reģistrācijas dati, deklarāciju un pārskatu savlaicīga iesniegšana, nodokļu samaksa, piemērotie sodi, darba samaksas novērtējums (salīdzinot ar vidējo darba samaksas līmeni gan attiecīgajā nozarē un reģionā, gan valstī). Ikviens uzņēmums saņem datus, kas ir izpildīti nevainojami, kam jāpievērš uzmanība un kam jāveic labojumi.

Kurbads ir saņēmis A līmeņa novērtējumu, kas apliecina godprātīgu darbību un liecina, ka uzņēmums ir atbildīgs un uzticams sadarbības partneris.

2023. gada izskaņā, 24 219 uzņēmumi jeb 18 % no visiem Latvijas uzņēmumiem novērtēti ar A līmeni, 59 238 uzņēmumi jeb 43 % – ar B līmeni, bet 9 194 jeb 7 % – ar C līmeni. 4057 uzņēmumi jeb 3 % no visiem bija jaundibināti, bet vēl 40 482 jeb 29 % – neaktīvie nodokļu maksātāji. No 2024. gada marta dati būs publiski aplūkojami VID datu bāzē.

 

Nodokļu reitinga līmeņu skaidrojumi:

“A līmeņa” Laba saistību izpilde – uzņēmums laikus un pilnībā samaksā nodokļus un tam nav būtisku pārkāpumu risku. Uzņēmums ir uzticams nodokļu maksātājs un valstij spēj būt uzticams sadarbības partneris. A līmeņa uzņēmumi iegūst arī vairākas priekšrocības.

“B līmeņa”Jāuzlabo saistību izpilde – uzņēmums kopumā pilda saistības ar valsti, tomēr ir vieta uzlabojumiem – savlaicīgāk iesniegt un precīzāk sagatavot deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus. B līmeņa uzņēmums var būt biznesa partneris, bet vērts rūpīgāk izvērtēt sadarbības nosacījumus, kā arī jāpalūkojas, vai uzņēmumam nav būtisku nodokļu parādu.

“C līmeņa” – Pārkāpumi saistību izpildē – uzņēmums pārkāpumu dēļ ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai VID ir nolēmis apturēt tā saimniecisko darbību. Šādu uzņēmumu spēja pildīt biznesa saistības ir vērtējama kritiski, un, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.

“N līmeņa” – Neaktīvs nodokļu maksātājs. Šie uzņēmumi saskaņā ar pašu deklarēto informāciju neveic saimniecisko darbību. Sākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz sešus mēnešus tam nav bijuši deklarēti darījumi, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.

“J līmenī” – Jaunreģistrēts nodokļu maksātājs – iekļauti jaunreģistrētie nodokļu maksātāji, kas ir dibināti pēdējo 6 mēnešu laikā.

* https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-reitinga-sistema?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F