Draudimas

Vežėjo atsakomybė už pažeidimus tarptautinio krovinių vežimo keliais metu reglamentuojama pagal Ženevos 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR). Mūsų atsakomybė, kuri iškyla iš šios konvencijos, kiekvienam tarptautiniam vežimui, kurį mes vykdome, apdrausta 1 200 000,00 EUR per metus, bet ne daugiau kaip 600 000,00 EUR už vieną įvykį.

Ne kiekvienas pažeidimas, iškylantis vežimo metu, laikomas vežėjo atsakomybe pagal CMR konvenciją. Pavyzdžiui, konvencijoje numatyta, kad Vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu krovinys sugadintas dėl krovinio savybių arba dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti ir kurių pasekmių negalėjo pakeisti.

 

Be to, CMR konvencijoje numatyta vežėjo atsakomybės riba – 8,33 SDR (specialiosios skolinimosi teisės), arba apie 10,00 EUR už krovinio kilogramą. Pavyzdžiui, vežant VW Golf, kurio masė 1205 kg, vežėjo atsakomybė už jo pažeidimus arba visišką praradimą neviršys 12628,40 EUR.

 

Įvertinus tai, mes teikiame galimybę mūsų klientams įsigyti papildomą krovinio draudimą (CARGO), kuris visais atvejais atlygins su krovinio gadinimu susijusius nuostolius – ir tuomet, jeigu krovinio gedimas nebus susijęs su vežėjo atsakomybe arba žala viršys vežėjo atsakomybės ribą. Poliso nuosava rizika sudaro 500,00 EUR ir turi būti mokama tik, kai krovinio gedimas nebus susijęs su vežėjo atsakomybe. Poliso kainą kiekvienam konkrečiam vežimui apskaičiuos mūsų vadybininkai.